หัวเทียน

 • Iridium Power Spark Plug

  หัวเทียนอิริเดียม

  ●โครงสร้างลดแรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการปล่อยประจุบวก
  ●อิเล็กโทรดตรงกลางถูกทำให้ดีขึ้นเพื่อความติดไฟได้ดีขึ้น
  ●ด้วยช่องว่างเสริมใหม่นี้ความต้านทานต่อการเปรอะเปื้อนได้รับการปรับปรุง

 • Tapered Seat Spark Plug

  หัวเทียนที่นั่งเรียว

  ●ปลั๊กนี้เป็นการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องยนต์หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง
  ●โครงสร้างลดแรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการปล่อยประจุบวก
  ●อิเล็กโทรดตรงกลางถูกทำให้ดีขึ้นเพื่อความติดไฟได้ดีขึ้น

<